วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด และนำผลจากการตรวจประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *