วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *