วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน จำนวน 217 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ โดยทางคณะได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ห้องปฏิบัติงานเครื่องจักรอัตโนมัติ ฐานที่ 2 ห้องปฏิบัติการการกระแทก ฐานที่ 3 โรงกลั่นน้ำมันหอมระเหย ฐานที่ 4 ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ฐานที่ 5 ห้องปฏิบัติงานวัดละเอียด ฐานที่ 6 ห้องปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ ฐานที่ 7 ห้องปฏิบัติการนิวเเมติกส์ และ ฐานที่ 8 ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยในแต่ละฐานจะมีอาจารย์ประจำฐานบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *