วันที่ 22–28สิงหาคม 2565 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้เชิงวิศวกรรมและความปลอดภัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับนักศึกษา ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ อาจารย์เจษฏา พรหมเกษ อาจารย์รัก สกลุพงศ์ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์เมธา ทัศคร ผศ.ดร.พิชัย อยู่เปล่า อาจารย์ชุติพล มหาวีระ อาจารย์ภานุมาศ แสนพวง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *