วันที่ 22–24สิงหาคม 2565 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรม“การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning และ Deep Learning สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์ อาจารย์นราวิทย์ กิจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *