วันที่ 10 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาทักษะ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ การจัดทำอินโฟกราฟิกส์ ไดอะแกรม การนำเสนออภิปรายผลการทดลอง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนวิทยานิพนธ์ และระเบียบการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง  ผศ.ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน อาจารย์ ดร.คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง และ อาจารย์ ดร.สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *