วันที่ 18 ธันวาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ณ วัดป่าบ้านสร้างขุ่ย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตัวเองด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่องหลักธรรมที่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดย พระสว่างชัย  สุจิตโต และ ธรรมนันทนาการสอดแทรกคุณธรรม โดยหลวงพ่อวีระ สีลโชโต 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *