วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เข้าใจการฝึกปฏิบัติตามสาระความรู้และสมรรถนะของครู เข้าใจในหลักการปฏิบัติตนให้ตรงตามคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึกสอนในสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 60 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *