วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้าน  สหกิจศึกษาของนักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *