วันที่ 20–21 สิงหาคม 2565 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติงานงานจริง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำ Project และประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานสหกิจศึกษาและงานอื่นๆต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์ อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ และนักศึกษาหลักสูตรวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *