วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *