วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *