วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2566 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเเนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *