ทางสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ