สาขาบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบรับตรง (ไม่ต้องสอบเข้า)

หลักสูตร ปวส.

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรปริญญาตรี

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า