ประกาศรับสมัครเรียนและกำหนดการ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562
สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 มีนาคม 2562
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13 – 22 มีนาคม 2562
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562
สาขาวิชาที่มีการสอบ    http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=483

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน