เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบโควตาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64

รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 098-602-2754
เว็บไซต์ : https://apra.skc.rmuti.ac.th/