โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย

โดย โปรแกรมวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสนกลนคร 

มีทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดรวมทั้งสิ้น 25 คน

11427687_809833699085952_6545623790368816242_n 11407215_809833475752641_4147388714581605100_n 11401253_809833772419278_6958594716848981014_n 11058270_809833672419288_7782321146737260188_n 11054316_809833745752614_6577660713534226865_n 10614316_809833912419264_7728906138372491137_n 10258555_809833562419299_6377625931871570504_n 10003017_809833622419293_7457038430470347301_n 1508058_809833819085940_8478322360421858306_n 1496661_809833865752602_9063257363351068168_n 1476378_809833512419304_3227952226914366813_n