โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาด…

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

DSC02845 DSC02841 DSC02837 DSC02833 DSC02823 DSC02819 DSC02804 DSC02803 DSC02799 DSC02794 DSC02784 DSC02781 DSC02778 DSC02777 DSC02768

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=853