โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

20160204_101123 20160204_101134 20160204_101146 20160204_101158 20160204_101233 20160204_101241 20160204_101329 20160204_102211 20160204_102228 20160204_102721 20160204_102736 20160204_103736 20160204_104532 20160204_104549 20160204_104558 20160204_104607 20160204_104613 20160204_104753 20160204_104820 20160204_104830 20160204_110436 20160204_111925 20160204_111945 20160204_111959 20160204_112909 20160204_112940

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1022