ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร


เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 4 สาขา ดังนี้

  1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
  2. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
  3. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
  4. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (Microsoft Word )

ฝึกอบรม+ทดสอบ ครบในที่เดียว

สมัครได้ที่
สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 042 -772391
มือถือ 093-3231826