เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Short Couse ยอดฮิต (รูปแบบ ออนไลน์ Live สด) รุ่นที่ 7 วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

Short Couse ยอดฮิต ( […]