ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และแจ้งตอบกลับและนัดวันสอบข้อเขียนผ่านอีเมล์อีกครั้ง ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ประกาศรับสมัครงาน ตำ […]