วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอ Concept Idea การเสนอขอโครงการงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) เชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร ได้นำเสนอแนวคิด ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ บูรณาการกับภารกิจหลักของคณะ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในภาพของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ในการนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *