การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มีนาคม 256 […]

สวก. เปิดรับสมัคร ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจั […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ระบบรับตรง) ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครบุคคลเพื […]