ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศนโยบายการจัดกา […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบรับตรง ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

คณะอุตสาหกรรมเเละเทค […]

มทร.อีสาน สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 17 ปี ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 18 มกราคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง“ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน […]

กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณโดยรอบคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างป้ายคณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักศึกษา (ระดับ ปวส.) สแกน QR Code เข้ากลุ่มเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ แจ้งให […]

ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) สแกน QR Code เข้ากลุ่มเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ ให้นัก […]