วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และนำไปพัฒนาปรับปรุงในการวิพากษ์หลักสูตรขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุมร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *