สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมการใช้ AI ในการเขียนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

     วันที่ 14 มกราค […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ บุญสาขา วิศวกรรมโยธา และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

       วันที่ 30 กัน […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการวิชาการ มอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้แก่วัดป่าหนองโดน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน

      วันที่ 26 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา

      วันที่ 24 เมษา […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “หวนคืนถิ่น เมอเฮิร์น 25 ปี โยธาราชมงคลสกลนคร”

        วันที่ 10 ธั […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มอบอุปกรณ์ไม้ค้ำยันช่วยพยุงเดิน ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

        วันที่ 21 ตุ […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “อาสามาเล่า” เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจแก่นักศึกษา

      วันที่ 30 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนาวิพากย์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

      วันที่ 31 พฤษภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

         วันที่ 5 พฤ […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกการสำรวจภาคสนาม 64 (Survey Camp 64)

        วันที่ 3-9 เ […]