คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทำขึ้นสำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน


ดังนั้น ผู้จัดทำจึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress ในการจัดทำผู้จัดทำได้ใช้ทักษะจากประสบการณ์การทำงาน ติดตั้งชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์การเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์ การทดสอบชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์ และการประเมินผลการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ WordPress เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้ และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน ทำให้ลดลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการปรับปรุงงานเดิมและออกแบบระบบงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาเป็นแนวทางได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *