วันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่“ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกด แทนออมทอง เจ้าของรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับเงิน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเชี่ยวชาญด้วยผลงานทางวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *