วันที่ 25 มีนาคม 2562 แผนกงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีการนำเสนอกรณีศึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประสบความสำเร็จ 2.เพื่อเป็นเวทีจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านสหกิจศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการ 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฎิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 146 คน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *