เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โอกาสทางการตลาดจาก Social media และ Socialnomics Nation ในการสร้างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดสกลนครในยุค Internet of Thing (IoT) โดยการจำหน่ายสินค้าบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดสกลนคร และเพิ่มศักยภาพด้าน IT ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 70 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดสกลนคร ภายในโครงการมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ขายสินค้า Shopee เทคนิคการเขียน Content ขายสินค้าให้น่าสนใจและน่าจดจำ อาทิ ชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้า การเพิ่มยอดขายด้วยโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักขายออนไลน์ โดยจะมีการจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *