วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 3 ณ แลโขงวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ผ่านระบบ Hybrid Meeting โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานในการสอบ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เลขมาศ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *