วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยนำ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา และอาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา (อาคาร 8) โดยคณะอนุกรรมการผู้ตรวจรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤษ์ และคณะ ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน คลิกที่นี่ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *