วันที่ 17 มิถุนายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในคณาจารย์ประจำหลักสูตร และมีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบใบประกาศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *