วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ 1 หลักสูตร 1 Certificate กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและทดสอบมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างทักษะในสาขาอาชีพ ตลอดจนเป็นนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง นอกจากนี้นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานกำหนด จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และมาตรฐานวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *