วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา การวางแผนการใช้จ่ายเงิน กระบวนการออมเงิน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ชุปวา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร และ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง โปรแกรมวิชาบัญชี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี จากศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง มาให้ความรู้และให้บริการเปิดบัญชีเงินออมให้กับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *