วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *