คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง และหลักสูตรระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการของตลาด โดยเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *