27-28 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วย วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ราชมงคล อาคารเรียนรวม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10413 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เป็นวิทยากรในโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *