12-13 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา ลักษณะกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรในโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *