วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพเพื่อชุมชนต้นแบบ ในจังหวัดสกลนคร โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ นายภควัต นครินทร์สาคร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้บริหาร บริษัท แลนด์ ออฟ สไมล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลแร่ อำเภอพังโคน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *