คอท.ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซีแบบแนวตั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

คอท. ส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงาน “ชุดสต๊อปเปอร์เลเซอร์มาร์ค“ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระบบแปลงปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 6-8 เมษายน 25 […]

กิจกรรมการประกวดผลงานสายอาชีพชั้นสูง “EEF Smart Farm Innovation Contest 2021”

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]

ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชน ร่วมกับกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา เฟส 2 ปีงบประมาณ 2564

   &n […]

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตจากต้นยางพารา เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพารา กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1

วันที่ 13-15 มีนาคม […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ จรัญ มงคลวัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้กับนักศึกษา ในการมอบสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผลงาน “กังหันตีน้ำเติมอากาศส่งข้อมูลคุณภาพน้ำผ่าน IoT”

วันที่ 16 พฤศจิกายน […]