“วิศวะราชมงคล-สกลนคร” รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2563)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2563)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA” ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเ […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา #2 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) + International Certificate

ชื่อหลักสูตรบริหารธุ […]

สมัครเรียน รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตามที่  มหาวิทย […]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตามที่  มหาวิทยาลัยเ […]