วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้อง 5305 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเเละพัฒนาบุคลากรด้านการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จงเจริญ คุ้มบุญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *