วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อ ณ บ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยได้มีการแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการจักสาน การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ และการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

สแกนเพื่อชมภาพทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *