วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีส่งมอบโรงเรียนเพาะเห็ดให้กับชาวบ้าน ณ บ้านพอกใหญ่ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยโครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งโครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ของ มทร.อีสาน “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาบริหารธุรกิจ ในการนำนักศึกษาลงพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด (ระบบอัตโนมัติ) ร่วมกับชาวบ้านพอกใหญ่ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีพิธีส่งมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา และคณาจารย์ได้ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามศาสตร์ที่เรียนมา ประกอบไปด้วย 1) บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร 2) การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยขนาดเล็ก 3) การบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ฯลฯ 4) บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 5) การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการจดบันทึกและสรุปรายจ่าย รายได้ ผลกำไรที่เกิดขึ้น ซึ่งมีชาวบ้าน บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 เข้าร่วมกว่า 200 คน และคณาจารย์ บุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ ข่าว โดย: วารุณี  กิติสุทธิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *