วันที่ 6 เมษายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดลองตลาด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร โดยคุณนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 พร้อมคณะ เข้าร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดลองตลาดให้กับสถานประกอบการ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติ กล่าวต้อนคณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *