วันที่  21 เมษายน 2565 ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จักเรศ เมตตะธำรงค์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 2 (MBA + Pearson BTEC Level 4 Certificate in Management and Leadership) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting กับผู้แทนของสถาบัน Pearson Education จากประเทศอังกฤษ เพื่อรับการตรวจประเมินในการขอรับรองใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐาน Pearson BTEC  Level 4 Certificate in Management and Leadership สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *