วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนาวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *